Medfödda eller förvärvade vinkelavvikelser i nedre delen av hästens ben

 • I menyfältet ovan visar jag några av de vanligare felställningarna och hur de kan fixas till.

 • Oavsett om vinkelfelen i fölets leder är medfödda eller förvärvade så krävs att vi är väl insatta i ämnet för att kunna åtgärda felen med ortopedisk verkning/skoning. Med hjälp av extensioner på hoven/hovarna och eventuellt (stöd)bandage, kan vi avlasta och belasta olika delar av tillväxtzonen i den aktuella leden. På så vis kommer fölet att rätta sig självt, vi kan kalla den ortopediska skoningen en hjälp till självhjälp.
  Jag gjorde mina första trevande försök 1997, ett halvt x-at föl, där veterinären tyckte att det lät intressant och att jag skulle prova. Resultatet blev bra, men det dröjde till år 2000 innan jag skulle få ett större erkännande. Mitt arbete med föl uppmärksammades och jag började hålla föredrag i ämnet 2003. I november 2005 blev jag inbjuden av brittiska veterinärförbundet (BEVA) och engelska hovslagarföreningen (NAFBAE) till Stoneleigh där jag höll föredraget "Mechanics of Foal Limb Correction". Därefter har jag haft föredrag i, förutom Sverige, Norge, Danmark och Finland.

  Fölkorrigeringens ABC, A4-format, 100 sidor och färgtryck.
  Boken är användbar för hästägare, uppfödare, hovslagare och veterinärer. För hästägare eller uppfödare fungerar den som bra information om hur vissa föl kan se ut i benen och att det går att korrigera, utan operation. För hovslagare och veterinärer kan den fungera som en guide eller manual om man inte arbetar med korrigering regelbundet.

  Boken kan beställas här och kostar 390,- (inkl.moms) + frakt (40,- inom Sverige), maila din beställning redan idag!

  Fölkorrigeringens ABC!(framsida) Fölkorrigeringens ABC!(baksida)
  "Uno Yxklinten ger unik inblick i korrigering av fölben",
  se recension i Ridsport nr 6 2009, del Inblick sid. 8

  Jorma Uotila var den drivande kraften för att få mig till Finland. De ville göra en kurs i fölkorrigering, sagt och gjort. Min första 2-dagars kurs var i juni 2007 på det fina stuteriet Callela (hos Hannu och Kaisa) beläget ca 65 km norr om Åbo.

  Processen...

  Ortopedisk skoning av föl, korrigering av felaktiga benställningar

  Behandlingen går ut på att med specialskor eller hovplaster ge ett stöd för hoven så att en den felställda leden rättas. Valgus är en term som används då benet under aktuell led är vinklad ut från hästen (x-bent), varus används då benet under aktuell led är vinklad inåt (hjulbent). På bilden ser man ett föl med en varus i höger framknä och kota samt en valgus i vänster framknä.

  Varus/valgus fram

  Föl som föds med felaktiga benställningar ger ägarna ett dilemma, å ena sidan behöver fölet röra på sig så att muskler och senor används för att fölet själv skall rätta sig, men å andra sidan kan rörelsen göra så att skevheten i leden förvärras eller ett annat ben överbelastas med därpå felställningar i andra leder.

  Det är under de första 10-12 veckorna av fölets liv som de huvudsakliga korrigeringarna kan göras, därefter är tillväxttakten i benens längdriktning för liten för att större vinkeländringar skall kunna göras (gäller främst falangerna). Ju högre upp i benet vi kommer desto senare sluts tillväxtzonerna, detta innebär inte att ett framknä (carpus) skall korrigeras för sent eftersom en felställning i framknät ofta ger en rotation av falangerna eller utåt/inåt bruten tåaxel (valgus/varus i kotan). Om korrigeringen av knät görs efter 10-12 veckors ålder kommer förvisso knät att kunna bli bra men felställningen i falangerna att kvarstå.

  Beroende på den stora tillväxten av fölet kan man bara tillåta skorna att sitta en kortare tid åt gången. Behandlingen går ut på att sko det felställda benet och låta skon vara på under 4-8 dagar för att sedan vila benet under ungefär lika många dagar, proceduren upprepas till dess att man är nöjd med resultatet. En stor fördel med denna behandling är att föl och sto kan få vara ute kortare perioder under behandlingen, boxvila är inte ett måste. Sto med föl kan då få tillgång till gräs och den viktiga rörelsen som stärker muskler och ligament.

  Harry

  Om felställningen är stor kan det vara svårt att klara av rättningen med skor, och en operation bör då övervägas.